Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 27 maja 2024
Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
słonecznie
27°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

Żłobek w Jankowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zlobek.swierklany.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Nie wszystkie grafiki zamieszczane na stronie posiadają opis alternatywny - część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, gdyż mają one charakter promocyjny lub dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszystkie grafiki umieszczone w module galerii posiadają opis alternatywny.
 • Treści będące na stronie Żłobka w Jankowicach, które nie zostały przez nią lub na jej rzecz wytworzone albo przez nią nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Jednostka nie jest uprawniona.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • możliwość zmiany odstępu między słowami, akapitami wierszami, oraz literami,
 • wyróżnienie odnośników.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, w tym klawisza TAB. Przy użyciu skrótów klawiszowych odpowiednio jest widoczne zaznaczenie elementu. Tekst po powiększeniu przez zastosowanie podstawowych skrótów klawiaturowych (Ctrl+/Ctrl-). Język strony jest prawidłowy - zastosowane nagłówki są zrozumiałe, odwołują się do zamieszczonych treści.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Łukasz Kłosok, skretariat@zlobek.swierklany.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 440 88 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Żłobek jest zlokalizowany w Jankowicach przy ul. Równoległej 5, między zabudową głównie mieszkalną jednorodzinną oraz budynkiem Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

Dostępność architektoniczna:

Budynek pełni funkcję edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci do lat 3. Wejście do budynku następuję poprzez wiatrołap, z którego dostępne są toalety ogólnodostępne dostosowane dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenie szatni.

Budynek zaprojektowano jako parterowy, bez podpiwniczenia.

Wejście do budynku jest możliwe głównym wejściem od strony parkingu z poziomu chodnika.

 

Budynek został podzielony na kilka stref:

 • część ogólnodostępna (wiatrołap, szatnia, toalety, komunikacja),
 • 4 sale zabaw z łazienkami,
 • część administracyjna,
 • kuchnia z zapleczem (program użytkowy przeznaczony do przyjmowania zewnętrznego cateringu)
 • pomieszczenia inne.

Budynek składa się z jednej kondygnacji naziemnej.

Zachowane zostały wymogi dotyczące wymaganych odległości między ścianami budynków sąsiednich ze wzglądu na ochronę przeciwpożarową oraz między ścianami budynku, a granicami sąsiednich działek budowlanych. Odległość ścian projektowanej zabudowy od granicy sąsiedniej działki wynosi ponad 4 m dla ściany z oknami.

Korytarze są dostosowane dla potrzeb osób poruszających się na w wózkach inwalidzkich.

Prawo wstępu z psem asystującym jest możliwe w uzasadnionych przypadkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych czy też w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość zaprowadzenie osoby niewidomej do biura administracji (również z psem asystującym) pomocą służą w tym zakresie pracownicy Żłobka.
W budynku brak wykwalifikowanej obsługi osób głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych (dyplomowanych tłumaczy).

Budynek jako całość zaliczony jest do kategorii ZL II (przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się).

Zapewnia się możliwość przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywających w budynku osób. Ewakuacja dzieci z sal jest bezpośrednio na zewnątrz drzwiami nie mniejszymi niż 90 cm.

Dodatkowo zapewnia się  możliwość ewakuacji drogami komunikacji ogólnej do wyjścia głównego. Szerokość drzwi oraz kierunek otwierania jest zgodny z kierunkiem ewakuacji i umożliwia swobodną ewakuację.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.